O nás

EUROPEA group spol. s r.o. vznikla v roku 1990 ako obchodná spoločnosť s hlavnou náplňou činnosti v oblasti informačných technológií a dátovej a komunikačnej techniky.

Od tej doby sme prešli viacerými významnými i menej významnými zmenami a v dnešnej dobe sa orientujeme hlavne na poskytovanie komplexných servisných služieb v oblasti elektrotechniky, IT a elektroenergetiky so zameraním na „zelené“ projekty, ktoré prinášajú nielen technologické inovácie do každodenného života ale aj významné zlepšenia životného prostredia všetkých nás.

V oblasti servisných služieb sa sústreďujeme na  poskytovanie komplexnej servisnej starostlivosti na záložné zdroje, generátory a iné zariadenia z oblasti IT a dátových centier, vykonávanie záručného a pozáručného servisu, plnenie servisných zmlúv s rôznymi pohotovostnými úrovňami a zmluvnými dobami opravy.

Služby poskytujeme na celom území Slovenskej republiky s dvomi hlavnými vlastnými servisnými centrami v Bratislave a v Košiciach a sieťou partnerov v ďalších mestách. Riešime dodávky, inštalácie, pravidelnú, ale aj  jednorazovú údržbu na všetky nami a našimi zmluvnými partnermi dodané zariadenia.

Garantujeme profesionalitu, rýchlosť a časovú ústretovosť a počas svojej skoro tridsaťročnej činnosti sme si už získali veľa verných zákazníkov na poli priemyslu, zdravotníctva, školstva, dopravy a v IT oblasti.

Okrem tejto – našej rokmi overenej náplne činnosti  – sme sa v posledných rokoch začali zaoberať aj ekologickou inováciou, pretože vzťah ľudí s prírodou považujeme za veľmi dôležitý.

Z oblasti „zelených“ programov sme si vybrali také projekty, ktorých realizáciou dosahujeme či už úspora energie, alebo ktorých výsledkom by sme mohli nejako prispieť k ochrane prírody. Jedná sa hlavne o oblasti e-mobility  a green energy, kde už máme svoje prvé realizácie za sebou a úspešne sme rozbehli spoluprácu s podobne zmýšľajúcimi partnermi.