GreenEnergy

GREEN ENERGY

Výroba zelenej energie je bez ďalšieho negatívneho vplyvu na životné prostredie.
Preto realizujeme projekty takých energetických systémov, ktoré slúžia potrebám ľudí bez ohrozenia prírody pre budúce generácie.

Naša planéta má prirodzenú schopnosť zotavovať sa, takže aj v dnešnej dobe je ešte stále možné zvrátiť poškodenia, ktoré už sme jej spôsobili my alebo generácie pred nami.

Zelená energia je energia, ktorú možno získavať a spotrebovávať aj bez ďalšieho negatívneho vplyvu na životné prostredie. Týmto sloganom sa riadime aj my.

Vytvárame si preto projekty energetických systémov, ktoré slúžia potrebám ľudí bez ohrozenia prírody pre budúce generácie.

Našim hlavným zameraním je návrh a realizácia projektov
s využitím obnoviteľných zdrojov energie:

Služby:

 • vypracovanie energetických auditov
 • tvorba realizačných štúdií
 • vypracovanie projektov so zohľadnením ekologických noriem
 • inžiniering, projektový manažment
 • odborná koordinácia celého procesu realizácie
 • záručný aj pozáručný servis a náhradné diely
 • preventívna údržba a profylaktické prehliadky
 • kompletná starostlivosť prostredníctvom servisných zmlúv:
   • pokrytie 9×5 v pracovnej dobe
   • non-stop 24×7

Projekty:

projektovanie a realizácia slnečných elektrární

 • výroba elektriny v teplejších slnečných oblastiach, alebo v miestach, kde je nedostatok iných zdrojov energie
 • získavanie lacnejšej energie pomocou solárnych fotovoltických článkov
 • výroba energie pre vlastnú spotrebu aj dodávku do elektrickej siete
 • ohrev vody a vykurovanie objektov solárnymi panelmi

projektovanie a realizácia bioplynových staníc

 • spracovanie biologicky rozložiteľných materiálov
 • spracovanie, uskladnenie a využitie bioplynu
 • výroba energie pre vlastnú spotrebu aj dodávku do elektrickej siete
 • výroba tepla pre vykurovanie

projekty výroby biometánu

 • zhodnotenie biologického odpadu a nevyužitej zelenej hmoty z lúk a pasienkov
 • spracovanie plynu s technickými parametrami porovnateľnými s technickými parametrami zemného plynu
 • využívanie bioplynu pre výrobu elektrickej energie

kompenzácia jalového / kapacitného výkonu

 • analýza sieťovými analyzátormi
 • návrh a dodávka kompenzačných zariadení podľa konkrétnych potrieb:
  • obmedzenie tepelných strát vo vedení spôsobených prenosom jalového výkonu
  • zníženie poklesu napätia na konci vedenia
  • zvýšenie dostupného činného výkonu v pôvodnej inštalácii
 • projekty podstatného zníženia spotreby energie

kryokomora

 • testovanie funkčnosti zariadení a súčiastok v extrémnych teplotných podmienkach