LABORATÓRNE VYBAVENIE

Poskytujeme komplexnú starostlivosť v oblasti laboratórneho vybavenia, technológií pre chemický priemysel.

Naša spoločnosť  je spoľahlivým partnerom v oblasti
najmodernejších technológií v chemickej analýze a diagnostike.

Naša špičková technika zvyšuje presnosť a rýchlosť analýz a efektivitu práce v laboratóriách. Prístroje najvyššej kvality so sľubnými aplikáciami v rámci biologických vied, biotechnológie, farmaceutického a chemického priemyslu.

Našim hlavným zameraním je:

  • predaj, dodávka a inštalácia renomovaných výrobcov laboratornej techniky
  • návrh a presná špecifikácia konkrétnych požiadaviek zákazníka pre jednotlivé produkty
  • predaj širokej palety spotrebného laboratórneho materiálu ( kolóny , laboratórne sklo , lampy pre spektrofotometre od rôzných výrobcov ,….. )
  • predaj a dodávka prístrojov a technológií podľa požiadaviek trhu.

Naše produkty zahŕňajú:

  • analytické a meracie prístroje v oblasti spektroskopie, chromatografie a hmotnostnej spektroskopie
  • röntgenovú fluorescenčnú spektrometriu
  • atómovú absorpčnú spektrometriu
  • plynovú chromatografiu
  • spektrometriu s indukčne viazanou plazmou
  • hmotnostnú spektrometriu

a mnohé ďalšie

Sme partnerom výrobcov: